Pomagamy małopolskim przedsiębiorcom pozyskać bony na innowacje. Usługa jest nieodpłatna w ramach pomocy de minimis w ramach projektu SPIN.

Skontaktuj się z naszym ekspertem.

Przedsiębiorcy z Małopolski mogą skorzystać z dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe i usługi proinnowacyjne.

Więcej informacji na stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3–bony-na-innowacje—rpmp-01-02-03-ip-01-12-002-20