Projekt SPIN

Znaczenie nauki dla gospodarki

 

Przykładowe ceny

Audyt technologiczny wstępny (zerowy):
6 500 zł – 10 000 zł

Audyt technologiczny pogłębiony:
25 000 zł – 50 000 zł

Przygotowanie ofert i zapytań w zakresie B+R (konsultacje grupowe):
7 200 zł – 15 000 zł

Przegląd profili wykonawców i nabywców prac B+R (konsultacje grupowe):
3 000 zł – 5 000 zł

Nawiązywanie kontaktów pomiędzy wykonawcamii nabywcami w wyniku prac B+R:
5 200 zł – 10 000 zł

Doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje w ramac Poddziałania 1.2.3 RPO WM lata 2014 – 2020:
5 000 zł – 27 500 zł

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem SPIN

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
ul. Lea 114, pokój 417
30-133 Kraków

Kontakt

tel. 12 628 31 23
kom. 797 401 110

e-mail: biuro@mcbe.pl

MCBE