Certyfikat

Budownictwa Energooszczędnego

Małopolski Ceryfikat Budownictwa Energooszędnego

Dokument jest pierwszym opracowanym w Polsce certyfikatem budynków energooszczędnych,
spełniającym założenia obiektów o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, których wdrożenie nakładają na Polskę dyrektywy Unii Europejskiej.

MCBE propaguje ideę budownictwa niemal zeroenergetycznego, poprzez aktywne działanie i stymulowanie odpowiedniego tempa przemian budownictwa w naszym kraju. MCBE wspólnie z ekspertami Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Narodowej Agencji Poszanowania Energii i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk opracowali pierwszy w Polsce  dokument potwierdzający spełnienie warunków wymaganych przy projektowaniu i wykonaniu budynków energooszczędnych, zgodnych z kryteriami niemal zerowego zapotrzebowania na energię (dyrektywy Unii Europejskiej).

Chcesz mieć pewność, że Twój budynek lub dom będzie energooszczędny?

Nasi eksperci sprawdzą czy został prawidłowo zaprojektowany i wykonany. Certyfikat MCBE to pierwszy w Polsce dokument potwierdzający spełnienie warunków wymaganych przy projektowaniu i wykonaniu budynków energooszczędnych, zgodnych z kryteriami niemal zerowego zapotrzebowania na energię (dyrektywy Unii Europejskiej).

PROCES CERTYFIKACJI:

  Weryfikacja projektu architektonicznego (doradztwo projektowe, sprawdzenie najważniejszych parametrów, m.in.: współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych).

Przeprowadzenie badań i pomiarów w istniejącym budynku (termowizja, badanie szczelności, mikroklimatu i jakości powietrza wewnętrznego).

 Parametry Małopolskiego Certyfikatu Budownictwa Energooszczędnego zostały oparte na wytycznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które odpowiadają Polskiej definicji budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię.

Kryteria Certyfikatu MCBE spełniają minimum wartości parametrów cieplnych przegród zewnętrznych budynku, jakim powinny odpowiadać budynki przyjęte dla roku 2021.

Wskaźniki EP oraz EU wyznaczone są na podstawie obliczeń zapotrzebowania na energię w oparciu o normę PN-EN ISO 13790.

Minimalne wartości, uwzględniające warunki klimatyczne lokalne dla różnych stref Małopolski przyjęto na podstawie symulacji energetycznych.

Szczegółowych informacji na temat procesu certyfikacji oraz wycenę usługi przedstawią Państwu specjaliści MCBE.

PROCES CERTYFIKACJI

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
ul. Lea 114, pokój 420
30-133 Kraków

Kontakt

tel. 12 628 31 23
kom. 797 401 110

e-mail: mcbe@pk.edu.pl

MCBE