Polski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego

Wydawany przez

Politechnikę Krakowską

Budynek energooszczędny to budynek zaprojektowany zgodnie z zasadami energooszczędnego, zintegrowanego projektowania. Tak samo ważna jest jakość materiałów wykorzystanych do jego wybudowania oraz staranność wykonawstwa. Kompleksowa weryfikacja całego procesu, zarówno projektowego jak i wykonawczego jest trudnym zadaniem dla inwestora, ponieważ wymaga wiedzy z wielu dziedzin inżynierskich. Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, MCBE PK wspólnie z ekspertami Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz Polskiej Akademii Nauk opracowało Certyfikat, który potwierdzi wymagane parametry budynku energooszczędnego oraz jego wpływ na zdrowie użytkowników. Dokument ten jest pierwszym opracowanym w Polsce certyfikatem budynków energooszczędnych, spełniającym założenia budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, których wdrożenie nakładają na Polskę dyrektywy Unii Europejskiej.

Firmy i Inwestorzy projektując i budując budynki, które uzyskają Certyfikat MCBE, mają szanse być liderem europejskich trendów w obszarze budownictwa energooszczędnego. Certyfikat mogą uzyskać zarówno budynki nowo projektowane jak i już istniejące, poddawane termomodernizacji.

Zapoznaj się z zasadami przyznawania certyfikatu MCBE.