Jakość Powietrza a Efektywność Energetyczna JPEE 2020

Krakowskie Konferencje Naukowe

 

Zapraszamy do udziału w konferencji

Jakość Powietrza a Efektywność Energetyczna

JPEE 2020

19-20.11.2020

19 listopada 2020 – Dzień I

 

10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie konferencji

prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał – Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej

10:15 – 10:30 PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA

dr inż. Małgorzata Fedorczak – Cisak – Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska,

Maciej Surówka – Prezes Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

10:30 – 11:00 Rewolucja energetyczna w.2 – ale po co?

Marcin Popkiewicz  –  popularyzator nauki, klimatolog

11:00 – 11:30 Zmiany w prawie budowlanym

Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie

11:30 – 12:00 Zmiany prawne w aspekcie efektywności energetycznej i jakości powietrza

Iwona Klimek – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

12:00 – 12:20 Przerwa
12:20 – 12:40 Budynki o niemal zerowym zużyciu energii

Maciej Surówka – Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

12:40 – 13:00 Przykłady budynków o niskim zużyciu energii

Michał Chwastek – Zastępca Burmistrza Słomnik

13:00 – 13:40 Panel dyskusyjny oraz pytania od uczestników konferencji

Maciej Surówka – moderator

Małgorzata Boryczko, Marcin Furtak, Michał Chwastek

13:40 – 14.00 Solar Powered – po co sadzimy drzewa? Tematyka zanieczyszczenia CO2 w atmosferze

Prezentacja Miasta Kraków

 

20 listopada 2020 – Dzień II

 

10:00 Powitanie uczestników konferencji

dr inż. Małgorzata Fedorczak – Cisak – Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska,

Maciej Surówka – Prezes Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

10:00 – 10:40 Budynki energooszczędne – nowy styl architektoniczny?

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska

10:40 – 11:20 Praktyczne aspekty termomodernizacji domu do standardu budynku niskoenergetycznego

dr inż. Jacek Biskupski – Biuro Ekspertyz Specjalistycznych

11.20 – 12:00 Pompy ciepła w programie „Czyste powietrze”

Paweł Lachman – Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

12:00 – 12:20 Przerwa
12:20 – 12:50 Pompy ciepła a inne źródła OZE w budynkach termomodernizowanych

Panel dyskusyjny oraz pytania od uczestników konferencji

Paweł Lachman, Maciej Surówka

12:50– 13:30 Problematyka zastosowania OZE w audytach energetycznych

Maciej Surówka – Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

13:30 – 13:45

 

13:45 – 14:00

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cites”. Rola użytkowników w projektach proenergetycznych

 

Zakończenie konferencji

Współorganizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Partnerzy