Projekt SPIN

Znaczenie nauki dla gospodarki
 

O PROJEKCIE SPIN

Znaczenie nauki dla gospodarki Małopolski jest niezmiernie ważnym aspektem. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadry naukowej i promocji nowatorskich pomysłów oraz umożliwienie prowadzenia innowacyjnych badań to szansa na budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

 W duchu powyższych rozważań w Województwie Małopolskim zrealizowano pomysł Modelu SPIN, który został przetestowany i wdrożony na krakowskich uczelniach: Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie Model SPIN to innowacyjna organizacja oparta na profesjonalnym funkcjonowaniu Centrów Transferu Wiedzy, których główna rola jest nawiązywanie współpracy z biznesem. Usługi są częściowo odpłatne w ramach pomocy de minimis.

STANDARDY USŁUG

Ile to kosztuje?

Usługi świadczone w ramach niniejszej umowy są udzielane z częściową odpłatnością (równowartośc podatku VAT od wartości pomocy de minimis), stanowiąc w części nieodpłatnej pomoc de minimis. Pomoc de minimis jest udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis wydawane jest Zleceniodawcy po podpisaniu niniejszej umowy.

Cennik usług dostepny jest w siedzibie MCBE.

Kto realizuje?
Usługi dla przedsiębiorców realizowane są przez Centra Transferu Wiedzy. Jednym z centrów biorących udział w projekcie jest Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (Politechnika Krakowska).
Jaka branża?
MCBE działa w branży, szeroko pojętego budownictwa energooszczędnego. Swoim obszarem obejmuje technologie w budownictwie, pozwalające na zmniejszenie energochłonności budynku przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu cieplnego użytkownikom. Wsparcie, którego centrum może udzielić, dotyczy tematyki: budownictwa energooszczędnego, budynków inteligentnych z automatyką zarządzania urządzeniami sterowniczymi, wykorzystania właściwości materiałów oraz zastosowania systemów wentylacji, ogrzewania i oświetlenia.
W ramach projektu SPIN Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego świadczy następujące usługi:
  • Audyt technologiczny wstępny (zerowy)
  • Audyt technologiczny pogłębiony
  • Konsultacje branżowe indywidualne
  • Konsultacje branżowe grupowe
  • Nawiązywanie kontaktów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R
  • Doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM na lata 2014-2020
  • Doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R
  • Opinie o innowacyjności

Audyt technologiczny

Celem audytu technologicznego jest przedstawienie konkretnych propozycji dotyczących kierunków rozwoju przedsięwzięcia pod kątem pozyskania i wykorzystania m.in. nowych technologii uwzględniając potencjał przedsiębiorstwa i wyniki dokonanej analizy sytuacji firmy. Pozwala wskazać obszary w których przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawa dalszego rozwoju. Dodatkowo po audycie poszukuje się zewnętrznych źródeł finansowania dla transferu technologii.

Bony na innowacje

MCBE oferuje usługi związane z doradztwem w zakresie ubiegania się o wsparcie finansowe oraz w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy wykonawcami i nabywcami prac B+R.


Doradztwo

W tym zakresie MCBE  w formie doradztwa wspiera realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R.

 

Konsultacje branżowe

Specjalistyczne konsultacje eksperckie (lub grupy ekspertów) dedykowane weryfikacji innowacyjnych technologii, prowadzących do opracowania nowych technologii (w tym mogą zawierać się badania laboratoryjne, analizy).

W projekcie realizowane są dwa typy konsultacji :

  • indywidualne- skierowane są do pojedynczych podmiotów gospodarczych i maja na celu podniesienie innowacyjności oraz ukierunkowanie w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe dla rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Zbiorowe- celem tych konsultacji są identyczne z indywidualnymi, jednak w tym przypadku program konsultacji jest przystosowany i opracowany dla konkretnej grupy odbiorczej na podstawie analizy potrzeb, stosowanych technologii, profilu strategii marketingowej i planów rozwojowych firmy.
 
 

Opinia o innowacyjności

To obiektywna opinia eksperta dotycząca technologii zawierająca charakterystykę planowanej do wdrożenia przez przedsiębiorstwo technologii i określająca okres, w jakim jest ona stosowana w Polsce. Posiadanie opinii o innowacyjności jest bardzo pomocne, a nawet wręcz niezbędne dla firm, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
ul. Lea 114, pokój 420
30-133 Kraków

Kontakt

tel. 12 628 31 23
kom. 797 401 110

e-mail: mcbe@pk.edu.pl

MCBE