Wydarzenia

KONFERENCJA – JAKOŚĆ POWIETRZA A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – JPEE 2019
20 – 21 listopada  2019 r., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24

https://www.jpee.info/

 

 

KONFERENCJA – JAKOŚĆ POWIETRZA A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – MAŁOPOLSKA 2018
11 i 12 października 2018 r., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Jakość powietrza  a efektywność energetyczna – Małopolska 2018”, organizowanej przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego – jednostkę Politechniki Krakowskiej.

Jakość powietrza stanowi bardzo ważne zagadnienie z punktu widzenia zdrowia i życia człowieka, a zjawisko pojawiających się w nim szkodliwych substancji coraz bardziej się nasila, zwłaszcza w środowiskach miejskich. Niebagatelną rolę w tym obszarze odgrywa nadmierna energochłonność w takich sektorach jak budownictwo oraz transport.

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej, chcąc włączyć się w poszukiwania możliwości poprawy stanu środowiska, organizuje II Międzynarodową Konferencję pod nazwą „Jakość powietrza a efektywność energetyczna – Małopolska 2018”.

Konferencja poświęcona jest wymianie myśli naukowej na podstawie doświadczeń samorządów, przedsiębiorstw oraz przedstawicieli nauki, w zagadnieniach dotyczących wpływu efektywności energetycznej na jakość powietrza. Celem Konferencji będzie wypracowanie nowych rozwiązań oraz doskonalenie dotychczasowych metod zmierzających do osiągnięcia jak najwyższej jakości powietrza, którym oddychamy – między innymi przez poprawę efektywności energetycznej sektorów budownictwa i transportu.

Dlaczego efektywność energetyczna? Dlaczego czyste powietrze?

 

… ponieważ jakość powietrza jest kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia zdrowia i życia człowieka, a problem pojawiających się w nim szkodliwych zanieczyszczeń coraz bardziej nasila się, szczególnie w środowiskach miejskich.

 

W znacznej mierze zanieczyszczenie powietrza to efekt nadmiernej energochłonności budynków, w tym spalania złej jakości paliwa na cele ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytkowej. Dlatego też wzajemne powiązanie tych aspektów dało podstawę do organizacji tego wydarzenia.

 

Konferencja pn. Efektywność energetyczna a jakość powietrza – Małopolska 2018 służy wymianie myśli naukowej na podstawie doświadczeń samorządów i przedsiębiorstw dotyczących wpływu efektywności energetycznej na stan powietrza oraz jest szansą na wypracowanie nowych rozwiązań lub na doskonalenie już znanych metod walki o jak najwyższą jakość powietrza, którym oddychamy.

 

Wydarzenie jest realizowane w ramach inicjatywy Miasta Krakowa Krakowskie Konferencje Naukowe 2018. Grupę docelową konferencji stanowią: naukowcy, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele gospodarki – w szczególności wytwórcy i dostawcy energii, deweloperzy, producenci materiałów budowlanych oraz projektanci.

W pierwszym dniu konferencji dowiedzą się Państwo jak można osiągnąć korzyści współpracując z Politechniką Krakowską, dlaczego warto opracować nowe technologie, co nas czeka w najbliższym czasie w obszarze efektywności energetycznej.

W drugim dniu konferencji chcemy przedstawić Państwu ośrodki naukowo-badawcze, które funkcjonują w Polsce. Chcemy też pokazać Państwu realizacje eksperymentalnych budynków niskoenergetycznych. Co się opłaca? Czy warto zainwestować w pompę ciepła, fotowoltaikę? Na te pytania odpowiedzą nasi eksperci.

Organizatorzy Konferencji uzyskali Patronat następujących podmiotów:

Patronat Honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Miasto Kraków – (www.business.krakow.pl)
Jego Magnificencja Prof. dr hab. inż. Jan Kazior – Rektor PK
ZAE

Organizatorzy Konferencji uzyskali Patronat medialny:

RMF FM
Materiały Budowlane
Dziennik Polski

 

Partnerzy naukowi konferencji:

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Środowiska
Centrum Transferu Technologii PK
Autostrada Technologii i Innowacji
InnoTechKrak

 

Partnerzy biznesowi konferencji:

Galicyjska Izba Budownictwa
Akopol sp. z oo.
Miasto Tarnów
MPEC Tarnów
Biston sp. z oo.
ZiZ Centrum Edukacji
South Poland Cleantech Cluster
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

11 październik 2018 – Dzień I: Dobre praktyki

9.00 – 9. 30 Rejestracja Uczestników
9.30 – 9.45 Oficjalne otwarcie konferencji
Wystąpienie Rektora Politechniki Krakowskiej – powitanie Gości
9.45 – 9.50 Projekcja filmu „Punkt krytyczny. Energia odNowa”

9.50 – 11.20 Sesja 1 – Uregulowania prawne, panel dyskusyjny : Jakość środowiska
i efektywność energetyczna w Polsce

Moderator Jacek Biskupski

9.50 – 10.00 Uregulowania prawne: jakość środowiska i efektywność energetyczna w Polsce – Przemysław Perczyński – główny specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji.
10.00 – 10.10 Działania w skali miasta w kierunku poprawy jakości powietrza – Paweł Ścigalski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza
10.10 – 10.20 Projekt “Czyste Powietrze” – Paweł Zorski – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
10.20 – 10.30 Jakość środowiska i efektywność energetyczna w Polsce – Paweł Cieśko – Główny inspektor Ochrony Środowiska
10.30 – 10.40 Polityka Małopolski w obszarze projektów proekologicznych Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

10.40 – 11.20 Panel dyskusyjny uczestników sesji 1

11.20 – 11.35 przerwa kawowa

11.35 – 12.35 Sesja 2 – Panel dyskusyjny: Czyste powietrze dla Małopolski – nowe pomysły

11.35 – 11.55 Wykład Marcina Popkiewicza – autora bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”

Moderator Marcin Popkiewicz

Uczestnicy:
Roman Ciepiela Prezydent miasta Tarnowa
Anetta Kucharska Pełnomocnik wójta Gminy Zabierzów
Paweł Knafel Burmistrz Gminy Słomniki
Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Tomasz Ożóg Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

12.35 – 13.35 Sesja 3 – Panel dyskusyjny: Działania krakowskich uczelni w kierunku poprawy jakości powietrza

Moderator Jacek Biskupski

Uczestnicy:
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK Politechnika Krakowska
prof. dr hab.inż. Tadeusz Juliszewski Uniwersytet Rolniczy
dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH Pracownia Badań Strategicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
dr inż. Janusz Zyśk Akademia Górniczo – Hutnicza

13.35 – 14.15 lunch

14.15 – 16.10 Sesja 4 – SPIN CAMP projekt pn. SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy Biznes – Nauka – jak z Uczelniami zrobić Innowację

14.15 – 14.30 Projekt pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy -Anna Mlost Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
14.30 – 14.50 Ulga podatkowa na działalność B+R – Agnieszka Hrynkiewicz –Studnik, Wojciech Popardowski Ayming Polska Sp. z o.o.
14.50 – 15.00 Domy z drewna CLT oparte na złączu podatnym – Tomasz Kozik – PalettenWerk
15.00 – 15.10 Innowacyjne projektowanie BIM – dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz Archi – plus
15.10 – 15.20 Okna w budownictwie pasywnym – Zbigniew Adamek OKNO-POL Kraków
15.20 –15.30 Ogrzewanie alternatywne w budynkach niskoenergetycznych – Remigiusz Leski Pompy ciepła Podhale
15.30 – 15.40 Climathon Kraków 2018 – Kreatywnie dla Klimatu – Joanna Mieszkowicz – Prezes Zarządu Fundacji Aeris Futuro
15.40 – 15.50 Czy wiesz czym oddychasz na co dzień? – Aleksandra Fraś-Zdeb – Airly
15.50 – 16.00 Innowacje w fotowoltaice – Anna Warzybok – ML System
16.00 – 16.10 Inteligentne oświetlenie uliczne – dr inż. Igor Wojnicki – GRADIS

16.10 – 17.10 Beata Kowal – Polska Zielona / Koncert zespołu Solar Guitar

12 październik 2018 – Dzień II:
Eksperymentalne Laboratoria Badawcze – porównanie doświadczeń

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9:30 – 9:45 Wystąpienie Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego –
dr inż. Małgorzata Fedorczak – Cisak

Moderator dr hab. inż. arch. Marcin Furtak

9.45 – 11.45 Sesja 1 – Przedstawienie Ośrodków Badawczych
9.45 – 10.00 Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego – dr hab. inż. arch. Marcin Furtak
10.00 – 10.15 Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM – dr hab. inż. Robert Wójcik prof. UWM
10.15 – 10.30 Euro – Centrum – dr Stanisław Grygierczyk Koordynator ds. naukowych
i środowiskowych
10.30 – 10.45 Górnośląski Park Przemysłowy – Mirosław Czarnik
10.45 – 11.00 Instytut Techniki Budowlane – Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki
i Środowiska – dr inż. Michał Piasecki
11.00 – 11.15 Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH
w Miękini – mgr inż. Jarosław Kotyza,
11.15 – 11.30 Centrum Badawcze PAN KEZO w Jabłonnie
11.30 – 11.45 Centrum Energetyki AGH – dr inż. Stanisław Tokarski

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Sesja 2 – Eksperymentalne Prace Badawcze

12.00 – 12.15 Aktywna izolacja, pomiary – Bárkányi Tamás
12.15 – 12.30 Techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty wprowadzania przydomowych odnawialnych źródeł energii w budynkach – dr inż. Jacek Biskupski
12.30 – 12.45 Projekt KODnZEB – dr inż. Joanna Rucińska
12.45 – 13.00 Dom eksperymentalny w Batowicach – prof. Janusz Magiera
13.00 – 13.15 Dom pasywny w Boruszowicach – dr inż. Krzysztof Wąs

13.15 – 13.30 Projekcja filmu promującego miasto Kraków

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 Zakończenie konferencji

W trakcie przerw w Konferencji będzie można uzyskać bezpłatne doradztwo ekspertów Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz porozmawiać z przedstawicielami funduszy europejskich.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w Programie Konferencji

Climathon Kraków 2018 – Kreatywnie dla Klimatu

🌍 Kreatywnie dla Klimatu to cykl szkoleń i wykładów z dziedziny edukacji ekologicznej, którego finałem jest Climathon Kraków 2018. Climathon, to 24-godzinne wydarzenie, w ramach którego z Twoim udziałem zostaną wypracowane rozwiązania na rzecz ochrony klimatu. Organizatorem jest Fundacja Aeris Futuro.

🖋️ REJESTRACJA:
http://bit.ly/DlaKlimatu

➡️ W ramach projektu – w trakcie pracy on-line, warsztatów oraz wykładu – przygotujemy Cię do Climathonu 2018. Planowane wydarzenia są okazją do poznania ciekawych ludzi, pasjonatów takich jak Ty! W trakcie warsztatów poprzedzających Climathon możesz nawiązać nowe kontakty biznesowe oraz zawodowe. Jeśli Twój projekt okaże się najlepszy, wspólnie zrealizujemy go i wdrożymy w przestrzeni miejskiej!

➡️ Jesteś zainteresowany ochroną środowiska, ekologią, racjonalną gospodarką bez szkody dla przyrody? Przyjdź! Dla zwycięzców tegorocznej edycji Climathonu przewidziana jest nagroda pieniężna!

🖋️ DOŁĄCZ JUŻ DZIŚ!
http://bit.ly/DlaKlimatu

❗ ZAPRASZAMY NA:

🔔 Wykład pt. „Kreacje dla klimatu”, który będzie miał miejsce podczas konferencji pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami. Odbędzie się on w jednym dniu (pomiędzy 18-19 września 2018 r.) w Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12. Podczas wykładu zostanie przedstawiona koncepcja Climathonu 2018. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Open Eyes Economy On Tour. Organizatorem jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

🔔 Dwa kilkugodzinne szkolenia pt. „Creative Startup for climate” – szkolenia odbędą się na krakowskich uczelniach: UEK (we współpracy z Katedrą Technologii i Ekologii Wyrobów) oraz AGH (we współpracy z Kołem Naukowym Kadra na Wydziale Zarządzania). Szkolenia będą szansą na zdobycie cennej wiedzy dotyczącej m.in. technik budowy silnego i kreatywnego zespołu, a także wyzwań związanych z działalnością startupów. W trakcie szkoleń przekażemy szeroką wiedzę z zakresu zmian klimatu i ochrony środowiska naturalnego. W ten sposób otworzymy przed uczestnikami możliwość przemyślanego i skutecznego udziału w Climathonie 2018 w Krakowie. Będzie to również doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz zawodowych. Dokładny termin i miejsce szkoleń zaprezentujemy niebawem.

🔔 Pracę zdalną (e-learning), który składać się będzie z mentoringu on-line, webinaru oraz pracy własnej – każdy uczestnik otrzyma wiedzę niezbędną do tego, aby móc stworzyć projekt służący ochronie klimatu – czyli projekt, który będzie miał szansę na nagrodzenie podczas Climathonu!

⏳ Finał Climathonu 2018, który odbędzie się 26-27.10.2018 r., czas trwania: 24 godziny, miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Climathon jest międzynarodowym wydarzeniem dotyczącym zmian klimatu, które odbywa się jednocześnie w wielu miastach na całym świecie.

🖋️ REJESTRACJA:
http://bit.ly/DlaKlimatu

Zapraszamy do udziału!
——
Kontakt z organizatorami:
Joanna Mieszkowicz – telefon: 693 589 391, e-mail: jmieszkowicz@aerisfuturo.pl
Wojciech Przywała – telefon: 730 326 423, e-mail: wprzywala@aerisfuturo.pl
——

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Więcej szczegółów:

https://www.facebook.com/events/141432420040343/

Forum Inteligentnych Specjalizacji: 26-27 września 2018 r.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Tarnowa zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji.

Forum Inteligentnych Specjalizacji to dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się w Tarnowie (I dzień) i Krakowie (II dzień) będzie miejscem spotkań, wymiany myśli i doświadczeń sektora nauki i biznesu. Podczas forum odbędą się panele dyskusyjne poświęcone m.in.:

  • wdrażaniu i wykorzystywaniu innowacyjnych pomysłów w biznesie
  • sektorowi nowoczesnych usług biznesowych
  • budowaniu platformy współpracy międzynarodowej w obszarze badawczym i inwestycyjnym
  • trendom w sektorze energetycznym – S2B
  • regulacjom KE w obszarze energii
  • budownictwu energooszczędnemu
  • Blockchain Energy

Przedsiębiorcy będą mieli szansę na odbycie spotkań z zagranicznymi kontrahentami, naukowcami i nawiązania międzynarodowych kontaktów w sferze biznesowej i badawczej.

Forum będzie także świetną okazją do zapoznania się z najbardziej innowacyjnymi produktami/usługami małopolskich przedsiębiorców.  Podczas gali “Tarnowska Innowacja” (26 września) oraz Innowator Małopolski edycja 12 (27 września), zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców konkursów.

Szczegóły: www.fismalopolska.pl

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
ul. Lea 114, pokój 420
30-133 Kraków

Kontakt

tel. 12 628 31 23
kom. 797 401 110

e-mail: mcbe@pk.edu.pl

MCBE