Polski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego

 

Certyfikat MCBE, ma szanse być liderem europejskich trendów w obszarze budownictwa energooszczędnego. Certyfikat mogą uzyskać zarówno budynki nowo projektowane jak i już istniejące!

Sprawdz jak otrzymać Certyfikat w Ramach Pomocy De Minimis !

 

Spotkaj Specjalistów

 

Jesteśmy uczelnianym centrum wyposażonym w zaplecze badawczo-rozwojowe, prowadzimy działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową, promocyjną zakresie transferu innowacyjnych technologii, przedsiębiorczości oraz stymulowania nowatorskich projektów w obszarze niskoenergetycznego budownictwa.

Połączenie nauki i biznesu

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego to innowacyjna jednostka Politechniki Krakowskiej. Naszym celem jest nawiązywanie partnerskiej sieci współpracy pomiędzy nauką i biznesem.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

qwr

Działalność Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana jest do przedsiębiorców, producentów materiałów budowlanych, szkół i uczelni, pracowników naukowych, architektów, konstruktorów, instalatorów, deweloperów oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach swojej działalności MCBE oferuje przeprowadzanie szkoleń, konferencji, seminariów, doradztw, ekspertyz, audytów energetycznych budynków, wsparcie w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na projekty badawcze z obszaru budownictwa energooszczędnego, organizowanie wyjazdów studyjnych do budynków niskoenergetycznych w kraju i Europie.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

MCBE oferuje usługi z sektora rynku Budowlanego. Proponujemy wykonanie audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej. symulacji energetycznych budynków. Ponadto zajmujemy się doradztwem energetycznym, pomiarami termowizyjnymi, specjalistycznymi obliczeniami oraz weryfikacją dokumentacji projektowej.

Przygotowujemy również badania: szczelności powietrznej budynków, komfortu cieplnego pomieszczeń, jakości powietrza wewnętrznego VOC, współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych.

 Proces inwestycyjny – od koncepcji architektonicznej do oddania gotowego budynku jest długi, skomplikowany. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie

Dobra energia dla innowacji w Małopolsce

Producenci odnawialnych źródeł energii i materiałów budowlanych, instalatorzy, deweloperzy, architekci oraz firmy, które chciałyby ograniczyć koszty zużycia energii i wdrożyć ekologiczne rozwiązania mogą skorzystać z profesjonalnych usług doradczych.W województwie...

Przedsiębiorco – skorzystaj ze wsparcia projektu SPIN

Audyt technologiczny, agenda badawcza, opinia o innowacyjności i wiele innych usług w ramach pomocy de minimis w ramach projektu "SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - wsparciem dla przedsiębiorców". Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy posiadają...

Kamery z Politechniki Krakowskiej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie

Kamery termowizyjne Politechniki Krakowskiej stanęły w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II – w uruchomionym właśnie punkcie triażu, czyli wstępnej oceny medycznej nowych pacjentów. Służą do pomiaru temperatury z bezpiecznej odległości. Zanim...

Bony na innowacje – Małopolska

...

O projekcie SPIN

Znaczenie nauki dla gospodarki Małopolski jest ważnym aspektem. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadry naukowej i promocji nowatorskich pomysłów oraz umożliwienie prowadzenia innowacyjnych badań to szansa na budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Obecnie Model SPIN to innowacyjna organizacja oparta na profesjonalnym funkcjonowaniu Centrów Transferu Wiedzy, których główna rola jest nawiązywanie współpracy z biznesem.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

qwr

Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego prowadzi również szkolenia dotyczące termowizji, projektowania i symulacji energetycznych, analiz mostków termicznych, a także dynamicznych cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych, finansowania inwestycji energooszczędnych, rozliczania projektów działalności gospodarczej oraz planowania i rozliczania projektów badawczych.

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego

ul. Lea 114, pokój 420

30-133 Kraków

Kontakt

tel. 12 628 31 23

kom. 797 401 110

e-mail: mcbe@pk.edu.pl

MCBE