Ocena Energetyczna Budynków

W MCBE wykonujemy profesjonalne badania i analizy związane z budownictwem energooszczędnym oraz oceną energetyczną budynków. Dzięki badaniom możemy w wiarygodny sposób ocenić stan techniczny budynków oraz instalacji, zlokalizować nieszczelności, określić jakość powietrza wewnętrznego oraz panujący mikroklimat.

Spotkaj Specjalistów

Jesteśmy uczelnianym centrum wyposażonym w zaplecze badawczo-rozwojowe, prowadzimy działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową, promocyjną zakresie transferu innowacyjnych technologii, przedsiębiorczości oraz stymulowania nowatorskich projektów w obszarze niskoenergetycznego budownictwa.

Połączenie nauki i biznesu

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego to innowacyjna jednostka Politechniki Krakowskiej. Naszym celem jest nawiązywanie partnerskiej sieci współpracy pomiędzy nauką i biznesem.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

qwr

Działalność Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana jest do przedsiębiorców, producentów materiałów budowlanych, szkół i uczelni, pracowników naukowych, architektów, konstruktorów, instalatorów, deweloperów oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach swojej działalności MCBE oferuje przeprowadzanie szkoleń, konferencji, seminariów, doradztw, ekspertyz, audytów energetycznych budynków, wsparcie w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na projekty badawcze z obszaru budownictwa energooszczędnego, organizowanie wyjazdów studyjnych do budynków niskoenergetycznych w kraju i Europie.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

MCBE oferuje usługi z sektora rynku Budowlanego. Proponujemy wykonanie audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej. symulacji energetycznych budynków. Ponadto zajmujemy się doradztwem energetycznym, pomiarami termowizyjnymi, specjalistycznymi obliczeniami oraz weryfikacją dokumentacji projektowej.

Przygotowujemy również badania: szczelności powietrznej budynków, komfortu cieplnego pomieszczeń, jakości powietrza wewnętrznego VOC, współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych.

 Proces inwestycyjny – od koncepcji architektonicznej do oddania gotowego budynku jest długi, skomplikowany. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie

O projekcie SPIN

Znaczenie nauki dla gospodarki Małopolski jest ważnym aspektem. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadry naukowej i promocji nowatorskich pomysłów oraz umożliwienie prowadzenia innowacyjnych badań to szansa na budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Obecnie Model SPIN to innowacyjna organizacja oparta na profesjonalnym funkcjonowaniu Centrów Transferu Wiedzy, których główna rola jest nawiązywanie współpracy z biznesem.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

qwr

Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego prowadzi również szkolenia dotyczące termowizji, projektowania i symulacji energetycznych, analiz mostków termicznych, a także dynamicznych cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych, finansowania inwestycji energooszczędnych, rozliczania projektów działalności gospodarczej oraz planowania i rozliczania projektów badawczych.

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego ul. Lea 114, pokój 420 30-133 Kraków

Kontakt tel. 12 628 31 23 kom. 797 401 110 e-mail: mcbe@pk.edu.pl

MCBE