Współpraca z przemysłem

Oferta Współpracy z Przemysłem

Potencjał naukowo-badawczy

MCBE realizuje swoje cele we współpracy z przemysłem, wykorzystując potencjał naukowo-badawczy i dydaktyczny własny i jednostek wydziałowych Politechniki Krakowskiej, w następujących obszarach:

Badania zlecone – realizacja prac badawczych, usług laboratoryjnych, doradztwa i ekspertyz zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konkretnych kontrahentów. Zawieranie umów, wycena i realizacja prac odbywa się w poszczególnych jednostkach naukowych (wydziałach) Uczelni.

Politechnika Krakowska realizuje wiele projektów B+R we współpracy z przemysłem korzystając z instrumentów finansujących takie przedsięwzięcia oferowanych m.in. przez NCBiRPARPEU.

  • wsparcie transferu wiedzy i innowacyjnych technologii oraz procesów komercjalizacji,
  • pośrednictwo w pozyskiwaniu oraz kojarzeniu podmiotów gospodarczych i zespołów badawczych,
  • pośrednictwo w świadczeniu badań oraz usług eksperckich i konsultingowych, zarówno technicznych, jak i biznesowych, bazujących na kapitale intelektualnym PK,
  • doradztwo i wsparcie w procesie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw (spółek spin-off) budowanych w oparciu o własność intelektualną powstającą w uczelni,
  • specjalistyczne kursy, szkolenia oraz działalność badawcza dla przedsiębiorstw, nie tylko z zakresu transferu wiedzy i technologii, lecz również komercjalizacji oraz kreowania innowacji.
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top