Cennik

Koszt certyfikatu w ramach projektu SPIN

dom

W przypadku prowadzenia Firmy na terenie województwa małopolskiego:
koszt certyfikatu to tylko wartość podatku VAT od wartości pomocy de minimis.

Pomoc De minimis należy się każdemu przedsiębiorcy z jedynym ograniczeniem co do jej wysokości.

Zgodnie z przepisami nie może ona przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat.

Usługi świadczone w ramach umowy są udzielane z częściową odpłatnością (równowartośc podatku VAT od wartości pomocy de minimis), stanowiąc w części nieodpłatnej pomoc de minimis. Pomoc de minimis jest udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis wydawane jest Zleceniodawcy po podpisaniu umowy.

Istnieje możliwość wykonania certyfikatu komercyjnego. Zapraszamy do indywidualnej wyceny.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top