Badania i analiza

Oto badania, jakie realizuje MCBE.

TERMOWIZJA

Niewidoczne dla oka

zdjęcia domków

Badania termowizyjne powinny być realizowane przy odbiorze każdej inwestycji budowlanej. Dzięki badaniu termowizyjnemu dokładnie będą zlokalizowane źródła występowania strat cieplnych. Kamera termowizyjna umożliwia ocenę jakości zastosowanych do budowy materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz jakości wykonania prac budowlanych (np. prawidłowej instalacji okien). Szczególnie ważne są miejsca niewidoczne po zakończeniu budowy, które mogą mieć znaczący wpływ na koszty eksploatacji budynku. Otrzymasz wiarygodną ocenę solidności ekipy remontowej, która przeprowadzała prace instalacyjne lub termomodernizacyjne.  Kamera termowizyjna wykryje niewidoczne dla oka zagrzybienie i wilgoć, usterki ogrzewania podłogowego oraz zatory w grzejnikach. Analiza termograficzna przegród budynków może nam bardzo wiele powiedzieć o rzeczywistym stanie technicznym izolacji cieplnej.  Zdjęcie termograficzne jest mapą cieplną badanego elementu.

ŚLAD WĘGLOWY I LCA

Buduj świadomie

Ślad węglowy oraz analiza LCA są doskonałym narzędziem do identyfikacji i oceny wpływu obiektu na jakość środowiska zewnętrznego.  Analiza śladu węglowego – mówi o całkowitej sumie emisji gazów cieplarnianych emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez budynek. MCBE wykonuje ten pomiar wspólnie z ekspertami Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Pomiar jest szczególnie istotny z punktu widzenia oddziaływania budynku na środowisko zewnętrzne, którego efektem jest na przykład tworzenie efektu cieplarnianego. Podstawowym założeniem analiz środowiskowych LCA jest badanie wpływu budynku na aspekty środowiskowe w całym okresie życia obiektu (pozyskanie surowców, projektowanie, realizację, użytkowanie, recykling). Taka analiza pozwala na dobór materiałów z których wykonamy nasz budynek w sposób świadomy w jak najmniejszym stopniu przyczyniając się do eksploatowania surowców energetycznych i minimalizując emisje zanieczyszczeń środowiska powstałych w procesie produkcji materiałów oraz budowy i użytkowania budynków.

domki

SZCZELNOŚĆ BUDYNKU

Którędy ucieka ciepło

aparaturze do wytwarzania dymu

Badanie szczelności budynku metodą ciśnieniową wykonuje się montując w wybranych drzwiach lub oknach obiektu specjalną kurtynę z osadzonym wentylatorem. Dzięki temu badaniu można zlokalizować każdą nieszczelność w budynku przez którą “ucieka ciepło” i jaka ilość powietrza przepływającą przez obudowę budynku: jej połączenia, pęknięcia, powierzchnie porowate i różne nieszczelności, mierzony dla określonej różnicy ciśnień i wartość zsumowanej powierzchni wszystkich nieszczelności tak, jak gdyby były połączone w jeden otwór. Pomiar wykaże tzw. liczbę wymian powietrza – współczynnik określający, ile razy w ciągu godziny dojdzie do całkowitej wymiany powietrza w budynku, pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym, w wyniku nieszczelności. Dzięki aparaturze do wytwarzania dymu (nieszkodliwego) dokładnie zlokalizowana zostanie każda nieszczelność w budynku.

Badania wykonujemy urządzeniem: 

RETROTEC BLOWER DOOR SYSTEM. System do badania szczelności powietrznej obudowy budynków za pomocą wytwarzanego ciśnienia wraz z oprogramowaniem. Urządzenie działa poprzez wytwarzanie ciśnienia, jest przeznaczone do badania szczelności o strumieniu powietrza 14 440 m3/h przy różnicy ciśnień 50Pa. Parametry: Zestaw zawiera:

cyfrowy sterownik z torbą, oprogramowaniem i akcesoriami
kalibrowany wentylator
aluminiową ramę wraz z nylonową powłoką do osadzenia wentylatora
zestaw gumowych przewodów powietrza wraz z akcesoriami
nylonowe osłony wentylatora

System pomiarowy pozwala na obserwację wyników badań w czasie rzeczywistym (w przypadku nieosiągnięcia wymaganego ciśnienie pozawala na wyliczenie krotności wymian powietrza i innych parametrów); w sztywnych torbach transportowych.

MIKROKLIMAT

Poczuj się komfortowo i miło

Badanie mikroklimatu wykonywane jest za pomocą miernika mikroklimatu. Komfort cieplny jest to stan równowagi termicznej organizmu, w którym człowiek nie odczuwa ani chłodu ani gorąca. Można powiedzieć: czuje się idealnie, w sam raz! Mikroklimat pomieszczeń jest to stan dynamicznie zmieniających się parametrów fizyko-chemicznych wywierających wpływ na organizm człowieka. Do głównych parametrów mikroklimatu pomieszczeń można zaliczyć temperaturę powietrza i powierzchni otaczających, wilgotność względną, prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi oraz warunki higieniczno-zdrowotne czystość i świeżość powietrza ujęte pod pojęciem jakości powietrza.

Badania wykonujemy urządzeniem: 

MIERNIK MIKROKLIMATU EHA MM101

Miernik EHA MM101 został zaprojektowany w oparciu o normę ISO 7726. Miernik jest wyposażony w zestaw sond pomiaru Ta (temperatura powietrza), Tg (temperatura poczernionej kuli), Tnw (temperatura naturalna wilgotna), Rh  (wilgotność względna) i Va (prędkość powietrza). Podczas pomiarów są automatycznie  wyznaczane parametry środowisk termicznych:

 • mikroklimatu umiarkowanego ISO 7730
 • mikroklimatu gorącego PN-EN 27243
 • mikroklimatu zimnego ISO 11079

Wyposażenie miernika w trzy zestawy sond pomiarowych umożliwiają jednoczesny pomiar na poziomie kostek stóp, brzucha i głowy osoby opomiarowanej, skracając czas pomiarów do minimum.

Dane techniczne miernika: EHA MM101

Charakterystyka: Zgodność z normami

 • ISO 7726 – Wymagania dla mierników,
 • ISO 7730 – Mikroklimat umiarkowany
 • PN-EN 27243 – Mikroklimat gorący,
 • ISO 11079 – Mikroklimat zimny

Wartości mierzone:

 • Ta Temperatura powietrza
 • Tg Temperatura poczernionej kuli
 • TNW Temperatura naturalna wilgotna
 • RH Wilgotność względna
 • Va Prędkość powietrza

Wartości zadawane:

 • MET (w met), MET (w W/m2), CLO (w clo), P (w l/m2/s)

Wartości wyliczane:

 • PMW – przewidywana ocean średnia środowiska termicznego umiarkowanego
 • PPD – przewidywany odsetek niezadowolonych z panujących warunków termicznych
 • Temperatura operacyjna
 • Średnia temperatura promieniowania
 • Wartość ciśnienia pary wodnej nasyconej dla panujących warunków środowiska
 • Ciśnienie składnikowe pary wodnej
 • Temperatura punktu rosy
 • Temperatura wilgotna czarnej kuli bez nasłonecznienia
 • Temperatura wilgotna czarnej kuli z nasłonecznieniem
 • Wskaźnik siły chłodzącej powietrza
 • Minimalna wartość izolacyjności termicznej odzieży w celu zachowania równowagi termicznej organizmu, dopuszczająca miejscowe wychłodzenie organizmu
 • Neutralna wartość izolacyjności termicznej odzieży nie dopuszczająca do wychłodzenia miejscowego organizmu
 • Zalecany maksymalny czas ekspozycji w środowisku zimnym w warunkach dla IREQminimal > IC
 • Zalecany maksymalny czas ekspozycji w środowisku zimnym w warunkach dla IREQminimal ≤ICI≤ IREQneutral
 • Minimalna wartość izolacyjności termicznej odzieży w celu zachowania równowagi termicznej organizmu, dopuszczające miejscowe wychłodzenie organizmu (ISO 9920)
 • Neutralna wartość izolacyjności termicznej odzieży nie dopuszczająca do wychłodzenia miejscowego organizmu (ISO 9920)
 • Zalecana długość czasu przebywania w warunkach komfortu termicznego w celu odzyskania równowagi termicznej organizmu po ekspozycji na środowisko zimne o czasie trwania = DLE
 • Wskaźnik siły chłodzącej powietrza
 • Temperatura chłodzenia strumienia powietrza

Funkcje miernika:

 • Miernik mikroklimatu,
 • Kalkulator mikroklimatu,
 • Anemometr
 • Prezentacja wartości chwilowej, średniej, minimalnej, maksymalnej
 • Pamięć z funkcją przeliczania wskaźników mikroklimatu dla różnych wartości CLO, MET
 • Programowanie czasu pomiaru, programowanie interwału zapisu pomiarów
 • Oddzielne programy oraz komórki pamięci dla różnych punktów lub poziomów pomiarowych

Temperatura pracy: od – 20 … + 50 oC

dom

JAKOŚĆ POWIETRZA

Sprawdź czym oddychasz

mama z dzieckiem

Badanie jakości powietrza ma na celu określenie w powietrzu wewnątrz budynku (mieszkaniu, biurze) poziomu lotnych związków organicznych VOC, które mają negatywne skutki oddziaływania na organizmy żywe. Związki te są przyczyną tzw. syndromu chorego budynku (SBS ang. sick building syndrome), wykazują działania toksyczne i drażniące na tkanki organizmów. Skąd te szkodliwe związki w naszych pomieszczeniach? Najczęściej pochodzą z materiałów budowlanych i wykończeniowych  (farb, lakierów, wykładzin), środków konserwujących i rozpuszczalników, środków czystości, a nawet odświeżaczy do powietrza. Szkodliwe związki mogą być emitowane ze sprzętu biurowego, mebli (płyty klejone), systemów wentylacji i klimatyzacji. Dlatego tak ważne jest, aby kontrolować jakość powietrza w naszym domu.

Wykonawne urzadzeniem:

MIERNIK VELOCICALC  9565

Miernik VelociCalc 9565 firmy TSI  to przenośne wielofunkcyjne urządzenie do pomiaru wentylacji. Miernik współpracuje z szeroką gamą sond rozszerzających jego właściwości. VelociCalc to miernik o bardzo dużej dokładności spełniający wymogi normy PN EN 12599 oraz EN 14175-4:2003, ASHRAE 110-1995.

W zależności od podłączonej sondy miernik pozwala na pomiar prędkości przepływu powietrza, temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia różnicowego, ciśnienia atmosferycznego. Dodatkowo można podłączyć sondy mierzące koncentrację CO, CO2, VOC (lotnych związków organicznych). Zaawansowane funkcje zawarte w menu miernika pozwalają na pomiar ciągu, poziomu turbulentności powietrza, szczelności, strumienia ciepła. Bardzo ciekawą aplikacją jest pomiar procentowej zawartości powietrza świeżego w powietrzu wentylowanym. Po podłączeniu sondy mierzącej koncentrację CO2 można sprawdzić rzeczywistą skuteczność działania wentylacji w pomieszczeniu.

 Zastosowanie:

 • testowanie i regulacja instalacji HVAC
 • badanie pomieszczeń powietrza czystego
 • badanie jakości powietrza

Podstawowe dane techniczne:

 • Pomiar prędkości 0 do 50 m/s
 • Pomiar temperatury -10 to 90°C
 • Pomiar wilgotności względnej 0 do 95% RH
 • Pomiar wilgotności względnej 0 do 95% RH
 • Pomiar ciśnienia -3750 Pa do +3750 Pa
 • Pojemność pamięci (datalogger) 26 500+ pomiarów

BADANIE KOMFORTU CIEPLNEGO

Buduj świadomie

Wykonujemy badania komfortu cieplnego za pomocą miernika mikroklimatu. Nie zwlekaj, zweryfikuj czy pomieszczenia, w których przebywasz Ty i Twoi pracownicy spełniają odpowiednie normy! Mikroklimat pomieszczeń jest to stan dynamicznie zmieniających się parametrów fizyko-chemicznych wywierających wpływ na organizm człowieka. Do głównych parametrów mikroklimatu pomieszczeń można zaliczyć: warunki cieplno-wilgotnościowe (temperatura powietrza, wilgotność względna, temperatura powierzchni otaczających, prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi) oraz warunki higieniczno-zdrowotne (czystość i świeżość powietrza ujęte pod pojęciem jakości powietrza, poziom hałasu dźwięku, natężenie pól elektrostatycznych oraz elektromagnetycznych, stopień zjonizowania powietrza). Komfort cieplny jest to stan równowagi termicznej organizmu, w którym człowiek nie odczuwa ani chłodu ani gorąca. Komfort cieplny jest to taki zespół wartości parametrów meteorologicznych, przy którym większość ludzi czuje się najlepiej i nie odczuwa ani ciepła ani chłodu. Są to takie warunki, w których gospodarka cieplna ustroju człowieka przebiega najbardziej ekonomicznie, czyli stan równowagi między ustrojem a otoczeniem, w którym utrata ciepła drogą bierną jest minimalna, a czynna się jeszcze nie zaczęła.
Głównym elementem, który powinien zapewnić człowiekowi komfort cieplny jest odzież, w różnych warunkach środowiska termicznego, oraz przy różnym wysiłku fizycznym. Ubiór wyraźnie zmienia możliwości termoregulacyjne organizmu. Oceniając wpływ ubioru rozpatruje się właściwości izolacyjne, warstwowość, stopień pokrycia powierzchni ciała, wentylację pododzieżową oraz przewiewność, czyli przenikliwość potu.
Jako praktyczną miarę termoizolacyjności odzieży wprowadzono jednostkę “clo”, zakładając, że 1 clo równa się izolacyjności zwykłego ubioru, używanego w pomieszczeniach termo neutralnych przez osobę siedzącą w spoczynku.

Wykonawne urzadzeniem:

REJESTRATOR ALEMEMO 2690-8A

Precyzyjny przyrząd pomiarowy ALMEMO® z funkcją rejestratora danych, służy do pomiaru współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych do zastosowania mobilnego, umożliwiający odczyt wartości U badanej przegrody.

W skład systemu wchodzą:

 • rejestrator ALMEMO 2690-8A
 • czujniki temperatury, termopara, izolacja z włókna szklanego
 • ciepłomierz- płytowy czujnik do pomiaru strumienia ciepła
 • oprogramowanie wraz z dodatkowym modułem do obliczania wartości U na podstawie pomiarów rzeczywistych

Podstawowe funkcje:

 • wartości pomiarowe wyświetlane jako wykres liniowy lub barograf
 • funkcje pomiarowe: pomiar wartości, ustawianie zera, adjustacja, wartości maksymalne i minimalne gromadzone z datą i godziną, uśrednianie wartości w czasie, monitorowanie wartości granicznych, kompensacja tempraturowa i cisnieniowa

Zalety :

 • Obszerny zakres funkcji dla wszystkich obszarów zastosowania
 • Zwiększona dokładność pomiaru, szybka szybkość pomiaru
 • Znakomicie zwymiarowany wyświetlacz graficzny, jasne podświetlenie.

Dane Techniczne:

 • Wejścia pomiarowe: 5 typu ALMEMO przystosowanych do wtyczek ALMEMO
 • Kanały pomiarowe: 5 podstawowych izolowanych elektrycznie kanałów do max 19 dodatkowych kanałów dla podwójnych czujników i kanałów funkcyjnych
 • Przetwornik A/C: delta-sigma ą 16 bit, 50 operacji pomiarowych na sekundę
 • Zasilanie czujników: bateryjne lub akumulatorowe 6V/0,2A; 9V/0,15A; 12V/0,1A; zasilacz sieciowy 12V/200 mA
 • Wyjścia: 2 typu ALMEMO dla wszystkich modułów wyjściowych
 • Wyświetlacz; graficzny 128 x 128 pikseli, 16 rzędów po 4 mm
 • Sterowanie: 8 klawiszy (w tym 4 klawisze _miękkie_)
 • Pamięć: 512 kB EEPROM (ok. 100000 wartości pomiarowych)
 • Data i czas: zegar czasu rzeczywistego buforowany baterią litową
 • Mikroprocesor: M16C62P
 • Zasilanie: zewnętrzne 5…13VDC
 • Bateria: 3 alkaliczne AA lub akumulatory NiMH 1,6Ah
 • Zasilacz: ZA2690-NA, 230VAC/12VDC;0,2A
 • Zużycie prądu: bez modułów , aktywny 30 mA, podświetlanie 50…150 mA, uśpienie 0,05 mA
 • Obudowa 204 x 109 x 44 mm ABS; 550 g
 • Temperatura pracy: -10 do +50ºC
 • Wilgotność: 10 do 90% bez kondensacji
dom
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top