Projekt SPIN

Znaczenie nauki dla gospodarki

O Projekcie SPIN

Znaczenie nauki dla gospodarki Małopolski jest niezmiernie ważnym aspektem. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadry naukowej i promocji nowatorskich pomysłów oraz umożliwienie prowadzenia innowacyjnych badań to szansa na budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

 W duchu powyższych rozważań w Województwie Małopolskim zrealizowano pomysł Modelu SPIN, który został przetestowany i wdrożony na krakowskich uczelniach: Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie Model SPIN to innowacyjna organizacja oparta na profesjonalnym funkcjonowaniu Centrów Transferu Wiedzy, których główna rola jest nawiązywanie współpracy z biznesem. Usługi są częściowo odpłatne w ramach pomocy de minimis.

logo spin

Standardy usług

Ile to kosztuje?

Kto realizuje?

Jaka branża?

W ramach projektu SPIN Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego świadczy następujące usługi:

Audyt technologiczny

Celem audytu technologicznego jest przedstawienie konkretnych propozycji dotyczących kierunków rozwoju przedsięwzięcia pod kątem pozyskania i wykorzystania m.in. nowych technologii uwzględniając potencjał przedsiębiorstwa i wyniki dokonanej analizy sytuacji firmy. Pozwala wskazać obszary w których przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawa dalszego rozwoju. Dodatkowo po audycie poszukuje się zewnętrznych źródeł finansowania dla transferu technologii.

Bony na innowacje

MCBE oferuje usługi związane z doradztwem w zakresie ubiegania się o wsparcie finansowe oraz w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy wykonawcami i nabywcami prac B+R.

Doradztwo

W tym zakresie MCBE  w formie doradztwa wspiera realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R.

Konsultacje branżowe

Specjalistyczne konsultacje eksperckie (lub grupy ekspertów) dedykowane weryfikacji innowacyjnych technologii, prowadzących do opracowania nowych technologii (w tym mogą zawierać się badania laboratoryjne, analizy).

W projekcie realizowane są dwa typy konsultacji :

  • indywidualne- skierowane są do pojedynczych podmiotów gospodarczych i maja na celu podniesienie innowacyjności oraz ukierunkowanie w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe dla rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Zbiorowe- celem tych konsultacji są identyczne z indywidualnymi, jednak w tym przypadku program konsultacji jest przystosowany i opracowany dla konkretnej grupy odbiorczej na podstawie analizy potrzeb, stosowanych technologii, profilu strategii marketingowej i planów rozwojowych firmy.

Opinia o innowacyjności

To obiektywna opinia eksperta dotycząca technologii zawierająca charakterystykę planowanej do wdrożenia przez przedsiębiorstwo technologii i określająca okres, w jakim jest ona stosowana w Polsce. Posiadanie opinii o innowacyjności jest bardzo pomocne, a nawet wręcz niezbędne dla firm, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj również

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top