Nasze doświadczenie

Wnioski do NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Sukcesem MCBE PK jest pomoc przy składania wniosku do NCBiR „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” dla firmy Palettenwerk. Wspólnie z firmą udało się napisać wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie oceniony a firma uzyskała dofinansowanie na prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna.

Najważniejsze efekty i sukcesy

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego powołano jako jednostkę międzywydziałową Politechniki Krakowskiej

Plakat - Gimnazjalisto! Zbuduj swoją przyszłość!
 • Liczba nawiązanych kontaktów biznesowych ponad 1000,
 • Kontakty biznesowe: Instytut Fraunhofera, Green Building Counsil, KAPE, NAPE
 • Uczestnictwo w pracach MIR nad planem krajowym dotyczącym zwiększenia liczby NZEB, oraz wdrożenia definicji NZEB
 • Współpraca z Gminami Dobczyce, Gdów, Rabka -Zdrój, Siemiatycze
 • Współpraca ze szkołami zawodowymi
 • Uczestniczymy w światowych gremiach z tematyki energooszczędności

Przeprowadzone działania

Szkolenia zarówno przeszarzające wiedzę z zakresu Budownictwa Energooszczędnego jak i bardzo specjalistyczne dla architektów i instalatorów.

 • Powołanie INTERDYSCYPLINARNEJ Rady Centrum skupiającej przedstawicieli wszystkich 7 wydziałów PK oraz przedstawicieli GOSPODARKI
 • Współpraca RC w ramach Małopolskiego Centrum Badań Energooszczędnych
 • Przeprowadziliśmy badania i ekspertyzy. Odbiorcami naszych usług są m.in. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Mościckie Centrum Medyczne, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Bolix.
 • Opracowanie bezpłatnego katalogu gotowych rozwiązań projektowych
 • Opracowanie folderu zawierającego zaplecze naukowo-badawcze Politechniki Krakowskiej w obszarze budownictwa energooszczędnego
 • Zorganizowaliśmy 3 wizyty studyjne w których uczestniczyli studenci, naukowcy i przedsiębiorcy.  Zostały zaprezentowane podczas nich obiekty energooszczędne, instalacje OZE i rozwiązania energooszczędne.
 • Posiadamy stałą rubrykę w “Materiałach Budowlanych”, gdzie co miesiąc są publikowane artykuły przygotowane przez specjalistów w kategorii Innowacje.
 • Zorganizowaliśmy konkurs na najlepszą prace magisterską i inżynierską z zakresu BE i instalacji OZE. Wpłynęło 14 prac z tej tematyki o wysokich walorach edukacyjnych.
 • Na bieżąco spotykamy się z przedsiębiorcami biorąc udział w Targach branżowych, organizując konferencje oraz szkolenia.
 • Przeszkoliliśmy ponad 300 osób w organizowanych przez Centrum szkoleniach i warsztatach, które na podstawie ankiet ewaluacyjnych wykazały wysokie walory kształcące.
Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego - Folder Informacyjny

Listy Referencyjne

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top