NASZE DOŚWIADCZENIE

Wnioski do NCBiR

Sukcesem MCBE PK jest pomoc przy składania wniosku do NCBiR „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” dla firmy Palettenwerk. Wspólnie z firmą udało się napisać wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie oceniony a firma uzyskała dofinansowanie na prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna.

Najważniejsze efekty i sukcesy

Małopolskie Centrum Budowictwa nergooszczędnego powołano jako jednostkę międzywydziałową Politechniki Krakowskiej

 • Liczba nawiązanych kontaktów biznesowych  276,
 • Kontakty biznesowe: Instytut Fraunhofera, Green Building Counsil, KAPE, NAPE
 • Uczestnictwo w pracach MIR nad planem krajowym dotyczącym zwiększenia liczby NZEB, oraz wdrożenia definicji NZEB
 • Nasz broker przeprowadził 115 rozmów diagnozujących indywidualne potrzeby klienta.
 • Zawarliśmy dotychczas 34 porozumienia o współpracy z przedsiębiorstwami, przy wymaganej ilości 15.
 • Współpraca z Gminami Dobczyce i Gdów
 • Kampania na rzecz szkolnictwa ZAWODOWEGOUczestniczyło w niej 7 szkół ponadpodstawowych oraz 16 Gimnazjów w których przeprowadzono warsztaty z obsługi sprzętów i programów komputerowych wykorzystywanych w budownictwie energooszczędnym oraz szkolenie „Wprowadzenie w tematykę budownictwa energooszczędnego”.
 • Ponadto zakupiliśmy 2 modele demonstracyjne OZE, z którego obsługi zostali przeszkoleni przedstawiciele szkół biorących udział w kampanii.
 • Uczestniczymy w światowych gremiach z tematyki energooszczędności. Sustainable Building – Barcelona 2014

Przeprowadzone działania

Szkolenia zarówno przeszarzające wiedzę z zakresu Budownictwa Energooszczędnego jak i bardzo specjalistyczne dla architektów i instalatorów.

 • Powołanie INTERDYSCYPLINARNEJ Rady Centrum skupiającej przedstawicieli wszystkich 7 wydziałów PK oraz przedstawicieli GOSPODARKI
 • Współpraca RC w ramach Małopolskiego Centrum Badań Energooszczędnych
 • Przeprowadziliśmy badania i ekspertyzy na kwotę 112 379,50. Odbiorcami naszych usług są m.in. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Mościckie Centrum Medyczne, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Bolix.
 • 10 umów podpisanych z przedsiębiorcami/skutki finansowe.
 • Nasze Centrum powołało studenckie koło naukowe ECOPOWER, które działa bardzo prężnie i na dzień dzisiejszy liczy 28 aktywnie działających studentów.
 • Opracowanie bezpłatnego katalogu gotowych rozwiązań projektowych
 • Opracowanie folderu zawierającego zaplecze naukowo-badawcze Politechniki Krakowskiej w obszarze budownictwa energooszczędnego
 • Zorganizowaliśmy 3 wizyty studyjne w których uczestniczyli studenci, naukowcy i przedsiębiorcy. W sumie 91 osób. Zostały zaprezentowane podczas nich obiekty energooszczędne, instalacje OZE i rozwiązania energooszczędne.
 • Posiadamy stałą rubrykę w Materiałach Budowlanych, gdzie co miesiąc są publikowane artykuły przygotowane przez specjalistów. Dotychczas opublikowano 10 artykułów specjalistycznych w tematyce BE.
 • Zorganizowaliśmy konkurs na najlepszą prace magisterską i inżynierską z zakresu BE i instalacji OZE. Wpłynęło 14 prac z tej tematyki o wysokich walorach edukacyjnych.

 • Na bieżąco spotykamy się z przedsiębiorcami biorąc udział w Targach branżowych, organizując konferencje oraz szkolenia.
 • Uczestniczymy w światowych gremiach z tematyki energooszczędności. Sustainable Building – Barcelona 2014
 • Przeszkoliliśmy 326 osób (pefs) w organizowanych przez Centrum szkoleniach i warsztatach, które na podstawie ankiet ewaluacyjnych wykazały wysokie walory kształcące.

LISTY REFERENCYJNE

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
ul. Lea 114, pokój 420
30-133 Kraków

Kontakt

tel. 12 628 31 23
kom. 797 401 110

e-mail: mcbe@pk.edu.pl

MCBE