Poznaj nasz zespół

Specjaliści z MCBE

O NAS

Pracownicy Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego stanową zespół ekspertów posiadających kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu  działalności usługowej doradczej, informacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej w zakresie transferu innowacyjnych technologii, przedsiębiorczości oraz stymulowania nowatorskich projektów w obszarze niskoenergetycznego budownictwa.

Eksperci MCBE nawiązali współpracę z naukowcami Politechniki Krakowskiej oraz innych uczelni z terenu całej Polski , którzy oprócz badań naukowych mają doświadczenie we współpracy z przemysłem. Takie współdziałanie naukowców i grupy ekspertów MCBE umożliwia opracowanie oraz realizowanie nowoczesnych technologii w obszarze budownictwa energooszczędnego.

Pracownicy MCBE dbają o wysoką jakość świadczonych usług, w tym celu cała kadra  podnosi swoje kompetencje zawodowe. Zgłaszając się do MCBE będziesz miał swojego opiekuna, który będzie na bieżąco monitorował proces świadczenia usług, z opiekunem będziesz mógł się kontaktować osobiście, mailowo i telefonicznie.

Małgorzata Fedorczak-Cisak

Małgorzata Fedorczak-Cisak

Dyrektor

Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Reprezentuje dziedzinę naukową fizyki budowli i budownictwa energooszczędnego. Ekspert czynnie uczestniczący w spotkaniach doradczych i opiniotwórczych z przedstawicielami Samorządu Województwa Małopolskiego. Ekspert przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju działający w pracach mających na celu uwzględnienie postulatów Unii Europejskiej dotyczących wdrażania Dyrektyw unijnych między innymi dotyczących opracowania i wdrożenia definicji budynków niemal zero energetycznych w Polsce. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Komitetów Technicznych oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, organizacji działającej na rzecz efektywności energetycznej a także ekspertem w ocenie projektów międzynarodowych dotyczących obszaru działań energooszczędnych.

biuro@mcbe.pl

Marcin Furtak

Marcin Furtak

Ekspert ds. merytorycznych

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Architekt, autor ponad 100 projektów architektonicznych i konserwatorskich (w tym budynków sądów, muzeów, teatrów, kościołów, bibliotek, laboratoriów, szkół, osiedli mieszkaniowych, mostów) oraz urbanistycznych (parków, dzielnic mieszkaniowych, placów miejskich) . Laureat licznych konkursów oraz nagród architektonicznych i budowlanych. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert województw małopolskiego i podkarpackiego w zakresie budownictwa energooszczędnego. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu.

Ekspert ds. merytorycznych – wykonywanie opinii o innowacyjności/ opinii eksperckich dotyczących technologii, specjalistyczne konsultacje eksperckie, spotkania z przedsiębiorcami.

 biuro@mcbe.pl

Krzysztof Ziółkowski

Krzysztof Ziółkowski

Główny specjalista

AAbsolwent Akademii Górniczo Hutniczej, dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu w Belgii,  na Uniwersytecie Antwerpia oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Był dyrektorem w spółce giełdowej Wawel, a następnie pracował jako Kanclerz uczelni na Uniwersytecie Rolniczym. Od 2013 r. związany z Politechniką Krakowską jako Kierownik Zespołu ds. analiz strategicznych. Aktualnie pracuje w MCBE PK jako Główny specjalista

Główny specjalista – wsparcie dla przedsiębiorców, indywidualne spotkania z przedsiębiorcami oraz realizacja audytów technologicznych, konsultacje.

Katarzyna Knap - Miśniakiewicz

Katarzyna Knap - Miśniakiewicz

Specjalista – broker

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej 2006 r. Uprawiony projektant instalacji sanitarnych oraz audytor energetyczny. Wiceprezes Zarządu  Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie. Współpracuje z Krakowskim Parkiem Technologicznym w zakresie promowania wiedzy na temat technologii modelowania informacji o budynku (BIM) na konferencjach polskich i zagranicznych poświęconych wdrożeniom tej technologii do procesu projektowego.

Specjalista – broker – prowadzenie konsultacji na temat efektywności energetycznej w budownictwie, doradztwo techniczne w zakresie termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii, opracowywanie raportów ze spotkań z przedsiębiorcami.

biuro@mcbe.pl

Ewa Kozak

Ewa Kozak

Specjalista – broker

Absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej na kierunku Energetyka. Związana z Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej (MCBE PK),” od 2016 r. Podczas pracy w MCBE PK współtworzyła również ekspertyzę dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  pt.: „Przegląd przepisów określających minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków”. Przynależy do Stowarzyszenia  audytorów i certyfikatorów energetycznych (SCIAE).

Specjalista – broker – wsparcie dla przedsiębiorców, indywidualne spotkania z przedsiębiorcami oraz realizacja audytów technologicznych, konsultacje.

 ewa.kozak@mcbe.pl

Joanna Lasek

Joanna Lasek

Specjalista ds. pomocy de minimis

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Specjalność: mikro i nanotechnologie materiałowe), Realizacja dodatkowej specjalizacji “Ekoinżynier”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Specjalista w dziedzinie termowizji. Licencjonowany trener ITC Level 1.

biuro@mcbe.pl

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
ul. Lea 114, pokój 420
30-133 Kraków

Kontakt

tel. 12 628 31 23
kom. 797 401 110

e-mail: mcbe@pk.edu.pl

MCBE