Poznaj nasz zespół

Specjaliści z MCBE

O NAS

Pracownicy Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego stanową zespół ekspertów posiadających kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu  działalności usługowej doradczej, informacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej w zakresie transferu innowacyjnych technologii, przedsiębiorczości oraz stymulowania nowatorskich projektów w obszarze niskoenergetycznego budownictwa.

Eksperci MCBE nawiązali współpracę z naukowcami Politechniki Krakowskiej oraz innych uczelni z terenu całej Polski , którzy oprócz badań naukowych mają doświadczenie we współpracy z przemysłem. Takie współdziałanie naukowców i grupy ekspertów MCBE umożliwia opracowanie oraz realizowanie nowoczesnych technologii w obszarze budownictwa energooszczędnego.

Pracownicy MCBE dbają o wysoką jakość świadczonych usług, w tym celu cała kadra  podnosi swoje kompetencje zawodowe. Zgłaszając się do MCBE będziesz miał swojego opiekuna, który będzie na bieżąco monitorował proces świadczenia usług, z opiekunem będziesz mógł się kontaktować osobiście, mailowo i telefonicznie.

Małgorzata Fedorczak-Cisak

Małgorzata Fedorczak-Cisak

Dyrektor

Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Reprezentuje dziedzinę naukową fizyki budowli i budownictwa energooszczędnego. Ekspert czynnie uczestniczący w spotkaniach doradczych i opiniotwórczych z przedstawicielami Samorządu Województwa Małopolskiego. Ekspert przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju działający w pracach mających na celu uwzględnienie postulatów Unii Europejskiej dotyczących wdrażania Dyrektyw unijnych między innymi dotyczących opracowania i wdrożenia definicji budynków niemal zero energetycznych w Polsce. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Komitetów Technicznych oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, organizacji działającej na rzecz efektywności energetycznej a także ekspertem w ocenie projektów międzynarodowych dotyczących obszaru działań energooszczędnych.

mcbe@pk.edu.pl

Marcin Furtak

Marcin Furtak

Ekspert ds. merytorycznych

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Architekt, autor ponad 100 projektów architektonicznych i konserwatorskich (w tym budynków sądów, muzeów, teatrów, kościołów, bibliotek, laboratoriów, szkół, osiedli mieszkaniowych, mostów) oraz urbanistycznych (parków, dzielnic mieszkaniowych, placów miejskich) . Laureat licznych konkursów oraz nagród architektonicznych i budowlanych. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert województw małopolskiego i podkarpackiego w zakresie budownictwa energooszczędnego. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu.

Ekspert ds. merytorycznych – wykonywanie opinii o innowacyjności/ opinii eksperckich dotyczących technologii, specjalistyczne konsultacje eksperckie, spotkania z przedsiębiorcami.

mcbe@pk.edu.pl

.

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
ul. Lea 114, pokój 420
30-133 Kraków

Kontakt

tel. 12 628 31 23
kom. 797 401 110

e-mail: mcbe@pk.edu.pl

MCBE