Audyt technologiczny, agenda badawcza, opinia o innowacyjności i wiele innych usług w ramach pomocy de minimis w ramach projektu “SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – wsparciem dla przedsiębiorców”.

Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę lub jednostkę terenową (filię/oddział) na terenie Małopolski lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego (wpis w CEiDG). Usługi w ramach pomocy de minimis,  Grupą docelową są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

skontaktuj się z naszym ekspertem

Więcej o projekcie SPIN na stronie:

www.spin.malopolska.pl