Dobra energia dla innowacji w Małopolsce

Producenci odnawialnych źródeł energii i materiałów budowlanych, instalatorzy, deweloperzy, architekci oraz firmy, które chciałyby ograniczyć koszty zużycia energii i wdrożyć ekologiczne rozwiązania mogą skorzystać z profesjonalnych usług doradczych.W województwie małopolskim powstają wyspecjalizowane ośrodki w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy. Usługi dla małopolskich przedsiębiorców są realizowane w ramach pomocy de minimis. Zainteresowani pokrywają jedynie równowartość podatku VAT od ceny usługi.

panele słoneczne